//////

Uncategorized

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE

Studzienka ma do­datkowy dopływ powietrza, które zasysane jest z niej w celu zubo­żenia mieszanki w czasie znacznego otwarcia przepustnicy, a pali­wo dopływa do studzienki z komory pływakowej przez dyszę do­pełniającą o ustalonej średnicy. Tak więc rozpylacz otrzymuje zawsze jednakową ilość paliwa niezależnie od wielkości ssania w gardzieli gaźnika.Warto też wiedzieć o istnieniu niektórych pomocniczych urzą­dzeń gaźników, a mianowicie o urządzeniu rozruchowym  oraz o tak zwanej pompie przyspieszenia .Urządzenie rozruchowe włącza się automatycznie podczas rozruchu zimnego sil­nika (lub.też jest włączane przez kierowcę), kiedy to powolne od­parowywanie zimnego paliwa nie wystarcza, gdyż do rozruchu potrzeba mieszanki bogatej.