Kategoria: Z samochodem za pan brat

WILE TYPÓW

Istnieje wreszcie wiele typów autobusów specjalnych, na przy­kład mikrobusy czy też autobusy turystyczno-mieszkalne.Samochody ciężarowe i autobusy budowane są przede wszyst­kim z myślą o bezpiecznym przewozie ludzi i ładunków oraz wygodzie pasażerów, a więc także i kierowcy. Nowoczesne pojazdy tego rodzaju nie wymagają zbytniego wysiłku podczas kierowania, a kabina kierowcy współczesnego , samochodu ciężarowego nie­wiele ustępuje komfortem wnętrzu samochodu osobowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

JAK ZBUDOWANO SAMOCHÓD?

W każdym samochodzie, zarówno osobowym, jak i ciężaro­wym, a także w autobusie, możemy wyodrębnić trzy zespoły; Pier­wszy zespół stanowi silnik, który jest źródłem energii mechanicz­nej poruszającej samochód. Do drugiego zespołu kwalifikujemy podwozie, które obejmuje wszystkie mechanizmy służące do jazdy, łagodzenia wstrząsów na nierównej drodze oraz kierowania po­jazdem i hamowania. Trzeci zespół to nadwozie, w-którym jest pomieszczenie dla kierowcy, pasażerów i przewożonych ładunków. Każdy z wymienionych zespołów można podzielić iia kilka ukła­dów, te zaś — na poszczególne mechanizmy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

OGÓLNY UKŁAD POJAZDU

Największy wpływ na konstrukcję samochodu ma układ, napę­dowy. Narzuca on w znacznej mierze umieszczenie silnika: i roz­kład’ poszczególnych zespołów,. a> w pewnym stopniu-i wygląd ogólny pojazdu. Najstarszym układem napędowym jest tak zwany klasyczny} powstał on w początkach rozwoju samochodu i do dziś stosowany jest z powodzeniem w wielu konstrukcjach. W takim układzie sil­nik znajduje się na przodzie samochodu. Za silnikiem umieszczone jest sprzęgło, skrzynia biegów, wał napędowy z przegubami i prze­kładnia główna z. mechanizmem różnicowym. W układzie klasycznym napędzane są więc tylne koła samochodu, a poszczególne zespoły układu napędowego rozmieszczone są wzdłuż całego po­jazdu .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

UKŁAD KLASYCZNY

Układ klasyczny znajduje współcześnie zastosowanie w wielu samochodach osobowych średniej wielkości („Polski FIAT 125p”) oraz dominuje w samochodach osobowych dużych i w samocho­dach ciężarowych. Układ taki znacznie ogranicza swobodę ukształ­towania przedziału pasażerskiego nadwozia. Jest to niezauważalne w. samochodach większych, okazuje się natomiast niewygodne w pojazdach małych. Toteż konstruktorzy małych, popularnych samochodów dążyli do zgrupowania wszystkich zespołów układu napędowego oraz silnika w jedną, zwartą jednostkę napędową, którą można byłoby umieścić bądź z przodu samochodu (napęd na przednie koła), bądź też z tyłu (napęd na koła tylne) .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

PRAWIE WSZYSTKIE OSOBOWE

W efekcie prawie wszystkie współczesne małe samochody osobo­we napędzane są silnikiem zblokowanym z zespołami układu na­pędowego (w takim wypadku wał napędowy nie jest potrzebny). Taką konstrukcję, z napędem na przednie koła, mają „Syrena”, Trabant”, „Wartburg”. Napęd na koła tylne ma nasz najpopular­niejszy samochód „Polski FIAT 126p”,’a także większe: „Skoda”, „Zaporożec” i inne. Podobne rozwiązania napędu samochodu spotkać można nie tylko w, ” samochodach’osobowych, lecz również dosyć często w autobusach, natomiast takie konstrukcje samochodów ciężaro­wych należą do rzadkości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!