Kategoria: Z samochodem za pan brat

SZCZEGÓŁY BUDOWY PODWOZIA

Rama łączy w całość układy podwozia z silnikiem. Jest to zni- towany lub zespawany zespół stalowych belek, rur lub innych kształtowników, tworzący lekki, lecz sztywny pomost, do którego umocowane są osie i koła samochodu. W ramie osadzone są ze­społy układów napędowego i kierowniczego oraz silnik. Na nią nałożone jest również nadwozie, a w samochodach ciężarowych — kabina kierowcy i skrzynia ładunkowa .Istnieją także ramy zbudowane inaczej niż wspomniana po­przednio. Ramę zwaną płytową tworzy blaszana płyta, usztywnio­na wytłoczonymi wgłębieniami, na przykład w samochodzie „Volks- wagen”} płyta ta -zazwyczaj stanowi jednocześnie podłogę nadwo­zia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

RAMA- KRĘGOSŁUP SAMOCHODU

Innym rodzajem jest rama zwana centralną. Jest to prosto­kątna lub okrągła rura, o dużym przekroju, która, tak jak kręgo­słup u zwierząt, biegnie wzdłuż samochodu, przez jego środek, a do niej przymocowane są poprzeczki podtrzymujące nadwozie oraz wspierające silnik i zespoły podwozia. Do niedawna rama była niezbędnym elementem samochodu, ale małe i średniej klasy samochody osobowe już jej nie mają. W pojazdach tych silnik i zespoły podwozia są przymocowane wprost do blaszanego nadwozia samochodu. Jest ono dostatecznie sztywne i mocne, aby przejąć funkcje ramy. Nadwozia tego typu zwane są — w przeciwieństwie do nadwozi nieniosących — sa- monośnymi .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

DOSKONALE ZNANE

Spotkamy je w wielu doskonale nam znanych samochodach („Skoda”, „Trabant”, „Peugeot”, „Renault”, a także „Polski FIAT”).Ramy stanowią istotny element konstrukcyjny w samocho­dach osobowych wysokiej klasy, szczególnie produkcji amerykań­skiej, oraz — prawie bez wyjątku — w samochodach ciężarowych, w których najłatwiej dostrzec je z zewnątrz. Samochód przeznaczony jest do jazdy nie tylko po drogach gładkich, lecz i po złym bruku czy wybojach, a także w terenie. W związku z tym konstruktorzy samochodu starali się uniezależnić koła od podwozia, po to, by wstrząsy powstające podczas jaz­dy po nierównej drodze nie przenosiły się na pozostałe układy pojazdu. W rzeczywistości takie idealne rozwiązanie nie jest moż­liwe, ale osiągnięto już tyle, że drgania te są stosunkowo słabo odczuwane.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

ELEMENTY RESORUJĄCE

Elementami resorującymi zawieszenia są zwykle resory pióro­we lub sprężyny śrubowe umieszczone pomiędzy kołami a ramą lub nadwoziem samonośnym. Uginają się one w chwili wjechania koła na nierówność, izolując w ten sposób nadwozie od wstrząsów. Resory piórowe składają się z trzech, czterech stalowych, spręży­stych piór w samochodach osobowych i kilkunastu — w ciężkich samochodach ciężarowych. W samochodach osobowych, średnich i dużych, resory piórowe zazwyczaj resorują tylną oś, a w cięża­rówkach — wszystkie osie pojazdu. Sprężyny śrubowe stosuje się do resorowania przednich kół większości samochodów osobowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

RESOR PIÓROWY

Resor piórowy jest umocowany do ramy lub nadwozia tylko jednym końcem, ponieważ jego drugi koniec zmienia położenie w czasie uginania się resoru . Możemy to doskonale za­obserwować, jadąc po nierównościach za samochodem „Syrena”. W samochodzie tym resor piórowy ułożony jest poprzecznie, a przytwierdzony do ramy (środkiem) i do tylnej osi (jednym z końców). Resor uginając się zmienia odległość między swym swobodnym końcem a punktem mocowania do ramy, co sprawia, że w tej chwili cała tylna oś przesuwa się poprzecznie w stosunku do nadwozia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!