INNA KOLEJNOŚĆ

Kolejność pracy tego silnika może być’też inna: (1—3—-4—2) jeżeli krzywki wału rozrządu będą tak ustawione, że gdy w pierw­szym cylindrze odbywać się będzie praca, to w drugim — wydech, w trzecim — sprężanie, a w czwartym — ssanie. Przy tym samym rozkładzie korb wału korbowego inna kolejność niż podana wyżej nie jest już możliwa. W silniku sześciocylindrowym sytuacja jest bardziej skom­plikowana. Można tu bowiem zastosować dwa rodzaje wału kor­bowego w zależności od tego, w którą stronę w stosunku do kor­by pierwszej skierowana jest korba druga, obrócona, jak wiemy, o    120°.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)