JAK ZBUDOWANO SAMOCHÓD?

W każdym samochodzie, zarówno osobowym, jak i ciężaro­wym, a także w autobusie, możemy wyodrębnić trzy zespoły; Pier­wszy zespół stanowi silnik, który jest źródłem energii mechanicz­nej poruszającej samochód. Do drugiego zespołu kwalifikujemy podwozie, które obejmuje wszystkie mechanizmy służące do jazdy, łagodzenia wstrząsów na nierównej drodze oraz kierowania po­jazdem i hamowania. Trzeci zespół to nadwozie, w-którym jest pomieszczenie dla kierowcy, pasażerów i przewożonych ładunków. Każdy z wymienionych zespołów można podzielić iia kilka ukła­dów, te zaś — na poszczególne mechanizmy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)