KIERUJĄC SAMOCHODEM

Kierując samochodem, musimy nieustannie liczyć się z możli­wością zaistnienia sytuacji wymagającej natychmiastowej, silnej reakcji kierownicą (wystrzelenie opony, wjechanie w kałużę itd.). i do takiego działania powinniśmy być przygotowani. Przejeżdżając zakręty, nie wypuszczamy z rąk koła kierow­nicy, a obracamy je nie odrywając rąk na łagodnych skrętach bądź przekładając ręce na skrętach ostrych. Zdjęcie podczas kie­rowania jednej dłoni z kierownicy dopuszczalne jest jedynie chwi­lowo, gdy jedziemy na wprost lub zmieniamy bieg. Podczas skrę­cania należy uważać, aby lewa dłoń nie przechodziła znacznie na prawą połowę koła, a prawa dłoń — na lewą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)