POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI

Tę umiejętność musimy zdobyć w.czasie nauki pro­wadzenia samochodu, opierając się na słuchowej ocenie prędko­ści obrotowej silnika oraz ocenie łatwości, z jaką samochód przy­spiesza na danym biegu. Jeżeli przyspiesza on ociężałe i jedno­cześnie słyszymy, że silnik pracuje na niskich obrotach, zmieniamy bieg na niższy. Gdy słyszymy, że obroty silnika są.znacz­ne, zmieniamy bieg na wyższy.    Moc silnika zwykle wzrasta wraz ze zwiększaniem obrotów i osiąga najwyższą wartość bliżej obrotów maksymalnych.: Gdy chcemy rozpędzić samochód możliwie szybko, tak musimy zmie­niać przełożenia w skrzyni biegów, aby silnik’ pracował w za­kresie obrotów, podczas których uzyskuje największą moc.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)