WYRAŻENIE OBJĘTOŚCI

Objętość tę wyrażamy, w centymetrach sześciennych (nie­kiedy w litrach), a pomnożywszy przez liczbę cylindrów danego silnika, otrzymujemy pojemność skokową silnika, która charakte­ryzuje jego wielkość.; Mówiąc więc, że „Polski .FIAT 126p” ma pojemność skokową 594 cm3, rozumiemy, że jest to iloczyn po­wierzchni otworu cylindra tego silnika i skoku , tłoka (z dwóch cylindrów).Przystępując do rozważania, w jaki sposób pracuje silnik spa­linowy, przyjmijmy następujące definicje: położenie tłoka najbliż­sze głowicy nazwijmy zewnętrznym (najdalszym od wału korbo­wego) zwrotnym położeniem, a najdalsze od głowicy — wewnętrz­nym zwrotnym położeniem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)